Längtar du efter fler stunder då du är helt absorberad i det du gör, när du är 100% närvarande i nuet? Stunder då tiden försvinner, den inre kritikern tystnar och du upplever kontroll, en lätthet i det du gör. Då befinner du dig i det optimerade medvetandetillståndet som kallas för flow, ett tillstånd som motsvaras av en specifik biologi – bestående bland annat av en härlig cocktail av “feel-good neurokemikaler och hormoner” som dopamin, serotonin, endorfiner m.m. I vår tidsålder av ständigt brus och distraktioner är det inte så konstigt att många av oss längtar efter känslan av total närvaro och flow!

Det fina med flow är att det är demokratiskt, det är tillgänglig för alla även om vi har lite varierande naturlig fallenhet. Vanligtvis låter vi slumpen avgöra när vi hamnar i flow. Det kan t.ex. inträffa under löppasset, under körsången eller när vi fördjupar oss i något vi brinner för. Men tänk om vi medvetet kunde skapa rätt inre och yttre förutsättningar för flow? På fritiden och på arbetet? Studier visar att flow bl.a. leder till en markant ökning av produktivitet, kreativitet och samarbetsförmåga. Inte att förglömma är den ökade känslan av mening och glädje i det vi gör; Vi människor behöver idag mer av det!

Det pågår omfattande forskning inom detta område och vår förståelse för vad som faktiskt sker, både fysiologiskt och psykologiskt, när vi befinner oss i flow har ökat avsevärt. Det innebär att vi genom sk. “reverse engineering” medvetet kan skapa de optimala förutsättningarna – både inom oss själva och i vår omgivning – för att medvetet och systematisk få mer tillgång till flow.

Fråga till dig: Varför låta slumpen avgöra om och när du upplever flow, när det finns en forskningsbaserad verktygslåda för att träna på flow?!

Mer flow åt folket….säger vi på Ledargymmet!