Utforska teamets värderingar

En av de 23 grundförmågorna i IDG:s ramverk är att utveckla och agera efter en inre kompass. IDG formulerar denna förmåga så här: Att ha en djupt förankrad känsla av ansvar för och engagemang kring värden och mål i relation till vad helheten behöver. Inner Development...
The Marshmallow Challenge

The Marshmallow Challenge

Det här är en rolig teamövning som gjorts över hela världen, och till och med har ett eget TED-talk. Övningen går ut på att bygga det högsta möjliga tornet med hjälp av 20 spaghettistrån, 1 meter tejp, 1 meter snöre och en marshmallow på toppen. Syftet med övningen är...
Samarbete i grupp – längs linjen…

Samarbete i grupp – längs linjen…

Syfte: Klargöra värderingar och åsikter i olika frågor. Få igång tankar, reflektion och  samtal kring att samarbeta i grupp. Genomförande ”Rita” (markera) en linje på golvet i rummet. Ena änden motsvarar 0 % på skalan, och den andra änden motsvarar 100 %....
Tillbaka till framtiden

Tillbaka till framtiden

– Att se tillbaka för att se framåtTidslinjen återger din resa genom livet som vuxen. Steg 1:Skapa en ”Tidslinje” Ta fram ett papper som du placerar horisontellt – ”landskapsvy”. Rita en linje mitt på papperet, som pilen nedan visar. Steg 2:Identifiera...
Kartlägg dina personliga värderingar

Kartlägg dina personliga värderingar

Vad är egentligen värderingar? Ibland känns det som det har gått inflation i begreppet och det är lätt att gå vilse bland kärnvärden, företagsvärderingar, värdeord, personliga värderingar och attityder. Det enklaste sättet att definiera värderingar är: Värden i livet...
The Line – A key to conscious leadership

The Line – A key to conscious leadership

The Line är en tankeväckande film som jag och Karin använder ofta under ledarskapsutbildningar. Grundbudskapet i filmen handlar om betydelsen av din egen inställning och attityd som ledare. Se gärna filmen tillsammans med ditt team och sätt av tid efteråt för att...